Príbeh kľučky

Od jej vzniku & návrhu až po expedíciu k zákazníkovi.

Začíname návrhom & dizajnom kľučky a vhodnou konštrukciou pre dokonalú funkčnosť. Nemôžeme brať do úvahy len atraktívny vzhľad, ale predovšetkým funkčnosť a možnosti našich technológií. Pokračujeme výrobou foriem a prípravkov pre kováčsku dielňu a následné opracovanie na CNC strojoch. Pri navrhovaní vhodného tvaru musíme brať do úvahy aj možnosti robotického a ručného pracoviska, nie všetky tvary je možné perfektne opracovať a vyleštiť.

A keď máme perfektne pripravený povrch výrobkov začíná ďalšia fáza a tou sú povrchové úpravy, ktoré majú mnoho úskalí a svojich špecifických parametrov. Aj keď disponujeme najnovšími technológiami pokovenia je mnoho aspektov a technologických limitov, ktoré všetky musíme brať do úvahy. A keď aj toto zvládneme, môžeme medzi zákazníkov uvádzať na trh inovatívne, kvalitné výrobky z českej manufaktúry so značkou M&T.

POD JEDNOU STRECHOU MANUFAKTÚRA & KONŠTRUKCIA

Navrhujeme, konštruujeme a vyrábame dôležité komponenty pre bezchybnú funkčnosť kovania v jednom areáli

viac o mechanike